Wat doet SISAL?

If you need someone proofread your essay or paper, just hire our proofreading services and get only A+ grades
Professional homework writing service offer you best statistics homework help. Hire our professional homework writers.

SISAL staat voor Stichting Internationale Samenwerking Loenen en geeft sinds 1995 invulling aan de samenwerking tussen de gemeente Loenen (thans Stichse Vecht) en het district Kondoa in Tanzania. SISAL creëert draagvlak voor deze samenwerking binnen de Stichtse Vecht door het organiseren van diverse activiteiten. In Tanzania werken wij samen met de lokale bevolking aan meerdere kleinschalige projecten om humanitaire hulp te bieden en de lokale economische ontwikkeling te bevorderen.

Hoe doet SISAL dat?

SISAL werkt enkel met vrijwilligers. Met het Kondoa District Council (KDC) is regelmatig contact om de voortgang van de activiteiten te bespreken en advies te geven waar nodig. Wij ondersteunen, dankzij giften van sympathisanten, deze projecten ook financieel en regelen materialen variërend van kleding tot gereedschap.
De samenwerkingsprojecten worden onder de aandacht gebracht van de bewoners en bedrijven in de Stichtse Vecht door periodiek een nieuwsbrief te verzorgen, presentaties te geven, fondsen te werven en Fair Trade producten te verkopen.

Waarom doet SISAL dat?

SISAL doet dit om actief een bijdrage leveren aan de millenium doelen van de gemeente Stichtse Vecht en mensen ervan te bewust te maken dat wij – ook in economisch mindere tijden – nog steeds leven in welvaart terwijl er elders in de wereld armoede heerst.

Wilt u ook dat er minder mensen honger lijden, meer kinderen naar school kunnen en bijdragen aan een duurzaam leefmilieu? Wordt dan sympathisant van SISAL en help daarmee de mensen van het district Kondoa in Tanzania.