Voorzitter – Marieke van Blokland (1967)
Sinds 2009 ben ik bestuurslid van SISAL en in 2013 ben ik de voorzitter van het bestuur geworden. Ik heb gekozen voor SISAL omdat het een lokale organisatie is, die is kleinschalig effectief hulp biedt aan mensen in Tanzania die niet in de bevoorrechte situatie zitten waarin wij leven. SISAL doet dit met toegewijde vrijwilligers en een beperkt budget. Door mijn reizen naar Tanzania heb ik zelf ervaren hoe de zogenaamde druppel op een gloeiende plaat voor de mensen aldaar een grote verbetering van hun dagelijkse leven kan zijn en ik ben dankbaar dat ik daar een kleine rol in kan spelen.

Marieke van Blokland

Secretaris – Phia Griffioen (1945)
Opgegroeid op de boerderij heeft van mij gemaakt wie ik ben. Mijn ouders waren altijd betrokken op anderen en dat boeide mij. Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht in verschillende takken van de gezondheidszorg. Wederkerigheid in Ontwikkeling is wat mijn hele leven beheerst.

Penningmeester a.i. – Koos van Nes (1950)
Als algemeen bestuurslid sinds 2008 en ad interim penningmeester sinds juni 2018 ben ik verantwoordelijk voor een degelijk financieel beleid, verantwoordelijk voor de verkoop van Fairtrade artikelen en verzorg ik een deel van de PR. In SISAL kan ik mijn ideaal van “eerlijk delen van kennis en goederen” een stukje realiseren. Dit op basis van gelijkheid en mee te denken in humanitaire en economische vraagstellingen. Als docent ben ik zeer geïnteresseerd in het onderwijs systeem.

Koos van Nes

Algemeen bestuurslid – Bertil Mouthaan (1974)
Samen met mijn vrouw en drie kinderen woon ik sinds 2008 in Vreeland. Ik werk bij een verzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in pensioenen. In mijn vrije tijd zit ik graag op de (race)fiets. Naast het werk en de zorg voor onze kinderen, vind ik het goed om ook een deurtje verder te kijken. Dus toen ik gevraagd werd om toe te treden tot het bestuur van SISAL heb ik daar positief op gereageerd.

Mertil Mouthaan