Vastenactie 2017 RK Parochie Ludgerus te Loenen aan de Vecht op 5 maart a.s.

SISAL heeft een uitnodiging gekregen om weer in het middelpunt te staan van de vastenactie van de RK parochie Ludgerus te Loenen aan de Vecht. Op eerste zondag van de veertig dagentijd 5 maart a.s.om 10.00 uur tijdens dienst geven wij een presentatie en zijn wij aanwezig tijdens het koffiedrinken met onze fairtrade kraam.

Aan bod komt de voortgang van onze projecten en centraal voor deze periode staat de studiefinanciering van 7 weeskinderen van het RK Poloni weeshuis in Kondoa. Een belangrijk nieuw project van SISAL is de hulp aan albino’s. Een albino loopt grote kans op huidkanker en blindheid en is vaak het slachtoffer van discriminatie en uitsluiting. SISAL wil de 37 albino’s in Kondoa helpen door crème en uv beschermende kleding te verstrekken die de witte huid beschermd om huidkanker te voorkomen en geschikte brillen te regelen omdat albino’s dikwijls oogproblemen hebben.

Wijzigingen bestuur SISAL

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat het bestuur van SISAL is uitgebreid met Joanne Graafland, onze nieuwe penningmeester. Op de webpagina Bestuur kunt u meer over haar lezen. Wij danken Bertil – de vorige penningmeester – voor zijn inzet en zijn blij dat hij aanblijft als algemeen bestuurslid. Het bestuur bedankt ook Corné voor zijn jarenlange inzet als algemeen bestuurslid. Corné heeft andere prioriteiten sinds hij vader is geworden van een prachtige zoon en treedt daarom uit het bestuur. Corné blijft wel als vrijwilliger betrokken bij de activiteiten van SISAL.

Samenwerking SISAL met USUSI

USUSI staat voor Ultimate Support for Self Initiatives en is de NGO van de voormalige DED in Kondoa John Mwalongo. Een mooi lokaal initiatief dat er naar streeft om met name de meest kwetsbaren in de maatschappij, waaronder jonge meisjes, te ondersteunen om te voorkomen dat ze in de prostitutie of drugshandel belanden. John heeft de samenwerking met SISAL gezocht en wij staan daar positief tegenover, niet in de laatste plaats vanwege de voortvarendheid waarmee John en zijn team er naar streven hun medemens te helpen en concrete bijdragen wil leveren aan het verbeteren vande leefomstandigheden door alternatieven te bieden. SISAL is in dit stadium gevraagd input te geven op het strategische plan en de daarbij behorende doelstellingen en activiteiten. Tijdens onze eerstkomende reis naar Tanzania hopen wij de samenwerking verder te kunnen invullen.