Kerstpakketten bestellen

De kerstpakkettenfolder 2018 is beschikbaar met Fair Trade artikelen uit vele verre landen. Niet alleen lekkere producten zoals koffie, thee, wijn, sappen, rijst, snoep en chocola, maar ook leuke (gebruiks)voorwerpen. Enkele zelf samengestelde pakketten kunt u op de kerstmarkt bekijken en kopen.  Mocht u of uw bedrijf belangstelling hebben voor een kerstpakket, neem dan gerust even contact met SISAL. Dit kan per mail via sisal@live.nl of door te bellen met Koos van Nes telefoon 0294-23 11 05. Graag vroegtijdig bestellen in verband met tijdige leveringen.

SISAL op kerstmarkt Vreeland

SISAL zal ook dit jaar weer aanwezig zijn op de kerstmarkt in Vreeland. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdagmiddag 8 december van 15.30 uur tot 19.30 uur. Op deze gemoedelijke markt met veel kersttradities hebben wij een kraam vol Fair Trade levensmiddelen en leuke (kerst)cadeautjes uit Afrika.  Ook kunt bij ons kant- en klare kerstpakketten kopen en meer te weten komen over de projecten die wij in Tanzania ondersteunen. De opbrengst komt volledig ten goede aan deze projecten.

We ontmoeten u graag op de kerstmarkt in Vreeland.

Persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de privacywetgeving, van kracht geworden.

SISAL heeft geen winstoogmerk en gebruikt contact gegevens van sympathisanten alleen voor het toezenden van de SISAL Nieuwsbrief. Omdat de nieuwsbrief steeds vaker digitaal wordt verstuurd, is het niet meer noodzakelijk om de adressen van sympathisanten te hebben of te bewaren. Van deze sympathisanten zullen de adresgegevens binnen een jaar worden verwijderd.

SISAL zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Op grond van de archiefwet zijn wij in sommige gevallen verplicht op gegevens een bepaalde termijn te bewaren.

Heeft u vragen over welke gegevens wij van u hebben opgeslagen of u wilt de gegevens die wij van u hebben laten wijzigen of verwijderen, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een mail naar sisal@live.nl

Samenwerking SISAL met USUSI

USUSI staat voor Ultimate Support for Self Initiatives en is de NGO van de voormalige DED in Kondoa John Mwalongo. Een mooi lokaal initiatief dat er naar streeft om met name de meest kwetsbaren in de maatschappij, waaronder jonge meisjes, te ondersteunen om te voorkomen dat ze in de prostitutie of drugshandel belanden. John heeft de samenwerking met SISAL gezocht en wij staan daar positief tegenover, niet in de laatste plaats vanwege de voortvarendheid waarmee John en zijn team er naar streven hun medemens te helpen en concrete bijdragen wil leveren aan het verbeteren vande leefomstandigheden door alternatieven te bieden. SISAL is in dit stadium gevraagd input te geven op het strategische plan en de daarbij behorende doelstellingen en activiteiten. Tijdens onze eerstkomende reis naar Tanzania hopen wij de samenwerking verder te kunnen invullen.